Bydd ein gwefan newydd yn barod cyn bo hir. Tra byddwch yn aros am ein gwefan newydd, beth am ddilyn ein gwaith ar gyfryngau cymdeithasol?

Dilynwch ni ar Twitter: @MICered
Fel ni ar Facebook: ceredmenteriaith

Cysylltwch รข ni:
01545 572350
cered@ceredigion.gov.uk

Cered: Menter Iaith Ceredigion
Y Ganolfan
Campws Theatr Felinfach
Dyffryn Aeron
ceredigion
SA48 8AF

Our new website is coming soon. While you’re waiting for our new website, why not follow our work on social media?

Follow us on Twitter: @MICered
Like us on Facebook: ceredmenteriaith

Contact us
01545 572350
cered@ceredigion.gov.uk

Cered: Menter Iaith Ceredigion
Y Ganolfan
Campws Theatr Felinfach
Dyffryn Aeron
Ceredigion
SA48 8AF